رسول خدا (ص) فرمود:
درهاى آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده مى شوند و تا آخرین شب بسته نمى شوند.
ماه مبارک رمضان در حقیقت یکی از نعمات بزرگ پروردگار بوده که به منظور شستشوی وجودمان از گناهان به ما اعطاء گردیده است.
ماه روزه، ماه مواسات و برابرى است، و ماهى است
که رزق مؤمن در او زیاد می ‏گردد، و ماهى است كه اولش رحمت و وسطش مغفرت و آمرزش، و آخرش آزادى از آتش جهنم است، و ماه رمضان براى مؤمن بهره و منفعت است، و براى منافق خسارت و ضرر....نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1389/06/8    | توسط: ماندانا    | طبقه بندی: ماه مبارک رمضان،     |
نظرات()