ای خدا ، من راه حوائج خلق را به سوی تو باز می بینم و درهای دعای فریاد خواهان به سوی تو باز است ؛
و محققاً می دانم که تو آماده برای حاجت امیدوارانی و مراقب حال پریشان خاطران ؛
و می دانم که در نالیدن به درگاه جود و کرمت و در رضای به قضا و قَدَرَت بهترین عوضی است که از بخل و مردم بخیل ؛
و بی نیازی، از اندوخته ای که در دست دنیا طلبان است ؛
و هر که به سوی تو سفر کند ، راهش نزدیک ؛
و تو از نظر بصیرت خلق پنهان نیستی ، جز آن که آمال و آرزوهایی که به غیر تو دارند حجاب آنها از شهود جمالت گردیده است؛
و من جویای تو ام و در حوائجم رو به تو آورده ام ؛
و به درگاه تو استغفار کرده و پناه می جویم ؛
و در دعا متوسل به لطف تو ام ، بدون آنکه لایق آن باشم که دعای مرا مستجاب کنی .

                                            آمین یا ربّ العالمین        

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1389/06/8    | توسط: ماندانا    | طبقه بندی: دعا و مناجات،     |
نظر بدهید()